Pastoračná miestnosť

Jedným z hlavných cieľov združenia Rabbuni je vybudovanie priestoru pre stretávanie – priestoru, kde by mohol prebiehať spoločenský a komunitný život farnosti. Priestor, kde by mohli prebiehať stretká detí, stretká mládeže, nácviky na detské sv. omše, spevokol, ERKO stretká, modlitby otcov, modlitby matiek, stretnutia ružencových spoločenstiev, miesto pre miništrantov, pre rodiny s deťmi, poomšové agapé, farské raňajky …

Túto potrebu možno vo farnosti vnímať dlhodobo, preto už za vdp. Šottníka bolo založené na tento účel aj oz Rabbuni. Po dlhých rokoch sme túto myšlienku oživili. V roku 2020 sme opäť začali aktívne pracovať. Bolo to v dobe minimalizovania spoločenských kontaktov, kvôli pandémii COVID19, keď sa ani verejne neslúžili sv. omše. Ale viera je dar, viera je z počutia, viera sa odovzdáva v rodine, v spoločenstvách, mnohí z nás majú s tým osobnú skúsenosť. „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20)

Podporte nás prosím 2% z dane z príjmu.

Ďakujeme

© Rabbuni 2005-2024